Bel ons: 085-0110070

speelkamer in kinderopvang
Speelkasteel toestel
trampoline park JumpXL
kast en kozijn met speelgoed
klaslokaal
buitenspeeltoestel
muur doek

kinderdagverblijf01

Kinderdagverblijven

Lees meer

Tussenschoolse opvang02

Tussenschoolse opvang

Lees meer

Buitenschoolse opvang02

Buitenschoolse opvang

Lees meer

ouders01

Ouders

Lees meer

Altijd goed op de hoogte!

 


Beste bezoeker,

Met ingang van 8 juni zijn de BSO's van HappyKids weer helemaal geopend!

De noodopvang wordt afgebouwd.
Ouders die gebruik moeten maken van de noodopvang verzoeken wij om dit duidelijk aan ons door te geven zodat wij een een en ander goed kunnen organiseren.

Meer informatie is te lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

Onze medewerkers staan u graag te woord bij vragen!

 

 

Ik stop met werken of word werkloos - kan ik nog toeslag krijgen?

Werkt u niet meer en gaat uw kind nog wel naar de opvang? Vanaf de eerste dag dat u gestopt bent met werken hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U hoeft uw toeslag dus niet meteen stop te zetten. Geef wel snel door dat u niet meer werkt. Hierna past de belastingdienst mogelijk uw toeslag aan. Omdat u minder inkomen hebt, krijgt u misschien meer toeslag.

Zijn de 3 maanden voorbij? Ga dan eerst na of u misschien nog toeslag kunt krijgen voor de opvanguren die u dit jaar nog over hebt (niet gebruikte uren). Opvanguren die u nog niet hebt gebruikt, mag u nog opmaken tot het eind van het jaar. U moet zelf uitrekenen hoeveel uren u nog over hebt. Dat doet u voor iedere maand waarin u dit jaar recht op toeslag had.

Bereken daarvoor eerst op welke uren kinderopvangtoeslag u maximaal recht heeft (dit kan op de website van de belastingdienst toeslagen) en verminder dit met de uren die uw kind naar de opvang is gegaan. De uren die u over heeft mag u nog tot het einde van het jaar gebruiken voor opvang.

Voorbeeld

U werkt 25 uur per week. U kunt dan toeslag aanvragen voor maximaal 153 uur dagopvang per maand. Uw kind gaat 133 uur per maand naar de opvang. U houdt dus 20 uur per maand over.Per 1 februari wordt u werkloos. U hebt vanaf dat moment nog 3 maanden recht op toeslag. Van januari tot en met april hebt u in totaal dus 80 uur over. Deze uren mag u nog tot het einde van het jaar gebruiken voor opvang.

De uren die u per maand gebruikt voor opvang bij HappyKids vind u terug op uw factuur. Wij helpen u ook graag!

Meer info is te vinden op de website van de belastingdienst.

 

Floriande PromoFlyer A5 voorHappyKids hecht grote waarde aan informatie en communicatie. HappyKids is vooruitstrevend op het gebied van de informatievoorziening. Wij hebben een volledig web-based ouderprogramma. Hierdoor kunt u vanaf thuis via internet wanneer het u uit komt uw gegevens raadplegen en indien nodig wijzigen. Op deze manier bent u te allen tijde goed geïnformeerd. Tevens vindt u hier al onze beleidsstukken en overige relevante gegevens. HappyKids vindt dit zeer belangrijk, vanwege onze visie met betrekking tot veiligheid.

Ouder Login TSO

Ouder Login KDV/PSZ/BSO

Jaarlijkse inspectie rapporten

Onze vestigingen worden jaarlijks bezocht door een inspecteur van GGD Kennemerland. Hiervan wordt een rapport opgemaakt dat openbaar is. Op de website van het landelijk register kinderopvang kunt u deze rapporten vinden. Uiteraard kunt u deze inspectierapporten ook op onze website bekijken.

Rapporten

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid wordt verstrekt op aanvraag. Het pedagogisch beleid is algemeen voor alle vestigingen. Daarnaast zijn er ook vestigingsspecifieke informatieonderdelen. Deze vind u terug in het pedagogisch werkplan. Ook deze wordt verstrekt op aanvraag en bij inschrijving. Tevens zijn beide documenten voor klanten altijd inzichtelijk via onze ouderlogin.

Baby Fases Dreumes & Peuter Fases

Het laatste nieuws

Nieuwe vestiging HappyKids locatie Floriande/ SKWA

Nieuwe vestiging HappyKids locatie Floriande/ SKWA Een impressie van de buitenruimte die Yalp voor HappyKids zal gaan realiseren op de locatie in Floriande Lees meer

Logo Geschillenvrij 2017Wilt u meer informatie omtrent
de mogelijkheden van HappyKids?

Neem contact met ons op