Bel ons: 085-0110070

Peutergroep met Montessori- werkwijze

Gevestigd in de Eerste Montessorischool in Hoofddorp vind u onze Montessori- Peutergroep.

De Montessori- visie is bij uitstek geschikt voor de begeleiding van de ontwikkeling van peuters. Ook is er heel veel Montessori- materiaal dat voor deze leeftijd heel geschikt is. Er wordt aandacht besteed aan de woordenschatontwikkeling van het jonge kind, alsmede bijvoorbeeld sensorische en motorische ontwikkeling. Extra aandacht is er ook voor de bekende Montessori-gebruiken, zoals zorg voor de materialen en "werkjes" maken. Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor vrij spel.

Onze medewerkers zijn geschoold in het werken met de VVE methode (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en in het opbrengstgericht werken. Dat betekent dat zij deskundig zijn in het stimuleren van de ontwikkeling en het signaleren en begeleiden van (dreigende) ontwikkelingsachterstanden. Als uw kind een VVE indicatie heeft dan kunt u bij ons terecht voor een plaatsing. Uw kind krijgt dan ook wekelijks extra begeleiding van een tutor. Het werken volgens de VVE methode en het opbrengstgericht werken is voor ieder kind heel zinvol! De ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd, en daarbij wordt gekeken naar meerdere ontwikkelingsgebieden.

Wij werken met de methode "Uk en Puk" en de doelen die wij ons daarmee stellen zijn als volgt;

Het stimuleren van de brede ontwikkeling, spraak-taalontwikkeling , sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling, en ontluikende rekenvaardigheid.

En dat doen wij door middel van;

  • het aanbieden van zorgvuldig gekozen activiteiten binnen debestaande dagstructuur van de peutergroep;
  • het creereen van een uitdagende speel- en leeromgeving;
  • het aansluiten op de belevingswereld van de peuter;
  • en de ruimte geven aan de eigen inbreng van het kind

De peutergroep draagt tevens bij aan een vloeiende overgang naar de Montessorischool. Een goede start voor elke kleuter! De tijden van de peutergroep zijn dan ook aangepast op de lestijden van de school.

De Peutergroep is geopend op de maandag-, dinsdag- , woensdag-,  donderdag- en vrijdagochtend (8.30- 12.30 uur) tijdens schoolweken. De peutergroep is geschikt voor kinderen vanaf twee jaar.

U vind de peutergroep in het gebouw van de Eerste Montessorischool, aan de Kaj Munkweg 45, 2131 RV te Hoofddorp

De kosten voor de peutergroep komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als beide ouders werken. Voor kinderen met een VVE indicatie is er een grotendeels gesubsidieerde plek Ook ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (omdat ze niet beiden werken) kunnen een inkomensafhankelijke subsidie krijgen voor de peuteropvang. We informeren u graag verder!

Voor meer info;  

Bekijk Beleidsplan peutergroep

Bekijk Pedagogisch Werkplan peutergroep

 

Locaties

Montessori Peutergroep

Montessori Peutergroep

In de Eerste Montessorischool in Hoofddorp is een peutergroep van…