Bel ons: 085-0110070

Peuterspeelzalen

Op onze peuterspeelzalen kunnen kinderen vanaf 2 jaar terecht voor 1 of meer ochtenden per week. Spelen op een peuterspeelzaal is goed voor de ontwikkeling van peuters op vele gebieden! 

Onze peuterspeelzalen zijn gedurende schoolweken (40 weken per jaar) geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Fruit, luiers en snacks zijn inbegrepen. 

Op de peutergroepen wordt elke dag een kindgericht, thematisch aanbod van activiteiten gerealiseerd. Leuke en leerzame spelletjes dus! Thema's zijn bijvoorbeeld; "Dit ben ik", "Hatsjoe!". "Eet smakelijk", en "Reuzen en kabouters".

Wij werken daarvoor met de methode "Uk en Puk" en de doelen die wij ons daarmee stellen zijn als volgt;

Het stimuleren van de brede ontwikkeling, spraak-taalontwikkeling , sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling, en ontluikende rekenvaardigheid.

En dat doen wij door middel van;

  • het aanbieden van zorgvuldig gekozen activiteiten binnen de bestaande dagstructuur van de peutergroep;
  • het creeren van een uitdagende speel- en leeromgeving;
  • het aansluiten op de belevingswereld van de peuter;
  • en de ruimte geven aan de eigen inbreng van het kind

Voor het werken met deze methode hebben onze medewerkers een extra opleiding gevolgd en een certificaat ontvangen. Daarnaast zijn onze medewerkers extra geschoold in het zogenaamde " opbrengstgericht werken" zodat zij toets- en observatieresultaten kunnen interpreteren en omzetten naar een passend aanbod op het niveau van ieder kind. Ook zijn zij getraind in het juist toepassen van speciale interactievaardigheden om zo de (taal)ontwikkeling nog meer te stimuleren. 

De peuterspeelzaal komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Naast reguliere plaatsingen op onze locatie zijn er ook andere mogelijkheden:

Gesubsidieerde peuterplaatsen

Omdat peuteropvang goed is voor de ontwikkeling van alle kinderen, is het ook voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (bijvoorbeeld omdat ze niet beiden werken) mogelijk om tegen een kleine eigen bijdrage twee dagdelen per week (maximaal vier uur per dagdeel) gebruik te maken van peuteropvang op een aantal van onze peuterspeelzaalgroepen. De gemeente Haarlemmermeer subsidieert dan het grootste deel van de kosten.  Heeft u vragen? We helpen u graag verder. U kunt mailen naar Darja Melis,

Voorschoolse educatie

Kinderen met een (dreigende) taalachterstand kunnen in aanmerking komen voor een gesubsidieerde plek voor vier ochtenden in ons programma voor voorschoolse educatie. Door het aanbod van het programma en de inzet van wekelijks extra begeleiding door een tutor wordt het kind een optimale kans geboden om een goede start te maken in het basisonderwijs. De medewerkers van deze groepen krijgen daarnaast extra ondersteuning van een VE coach.

De peuterspeelzaalgroepen van HappyKids:

  • PSZ Montessori, gevestigd in de eerste montessorischool in Hoofddorp, Kaj Munkweg 45, 2131 RV Hoofddorp (VE en gesubsidieerde plekken)
  • KDV 't Speelkasteel, gevestigd in het kinderspeelparadijs te Hoofddorp, Hoofdweg 869, 2131MB (VE en gesubsidieerde plekken)
  • KDV 't Arnoldusparkje, Arnolduspark 16, 2132 CR  Hoofddorp (VE en gesubsidieerde plekken)
  • KDV de Wildenhorst, Sloterweg 301, 1171 VB Badhoevedorp

Bekijk alle inspectierapporten

Bekijk alle beleidsplannen

Locaties