Bel ons: 085-0110070

BSO en VSO (buitenschoolse opvang & voorschoolse opvang) 

De BSO is dé plek voor ontspanning na schooltijd en om te spelen.

HappyKids biedt opvang na schooltijd, op studiedagen, en tijdens schoolvakanties.

BSO; meer dan spelen alleen!

Buitenschoolse opvang (BSO) is gestructureerde vrijetijd voor kinderen, waarbij ontspanning en gezelligheid de sleutelbegrippen zijn. Dit betekent dat kinderen zoveel mogelijk vrij zijn in hun keuze voor deelname aan bepaalde activiteiten. Er is een gevarieerd en interessant aanbod aan activiteiten De activiteiten worden aangeboden tijdens reguliere weken en tijdens schoolvakantie is het activiteitenaanbod nog uitgebreider

De BSO biedt onderdak, zorg, bescherming, gezelligheid en persoonlijke aandacht voor ieder kind. Kinderen en ouders moeten op de BSO kunnen rekenen als een 'tweede thuis'.

Kinderen kunnen op de BSO de wereld om hen heen ontdekken en daarmee hun eigen talenten en interesses (de brede talentontwikkeling).

BSO heeft een educatieve kwaliteit. Daarmee wordt niet bedoeld dat de BSO een schools karakter heeft, maar dat de ontwikkeling van het kind in de brede zin (op motorisch, cognitief, intellectueel, sociaal-emotioneel, creatief en muzikaal vlak) gestimuleerd wordt.

Kwalitatieve opvang op de BSO heeft vier belangrijke pedagogische doelen, verankerd in de wet kinderopvang:

 1. Emotionele veiligheid bieden:

De opvangomgeving biedt kinderen een veilige basis, waar zij zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.

Ervoor zorgen dat kinderen zich sociaal veilig en geaccepteerd voelen is het belangrijkste pedagogische basisdoel. Pas als een kind rust en vertrouwen voelt, staat het open voor nieuwe ervaringen en ontdekkingen. Dat 'openstaan' is een voorwaarde voor de andere pedagogische basisdoelen.
Veiligheid bieden gebeurt in de omgang tussen pedagogisch medewerker en kind: troosten bij verdriet, uitleggen wat je gaat doen, aansluiten op emoties of grenzen die een kind aangeeft respecteren. Ook door het begeleiden van positieve en negatieve groepsprocessen draagt de pedagogisch medewerker bij aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid. Daarnaast is de sfeer en indeling van de ruimte een invloedrijke ondersteuner: op de BSO hoort er dus zowel een rustig hoekje voor kleuters te zijn, als een eigen chillplek voor bovenbouwers.

 1. Persoonlijke competenties ontwikkelen:

Kinderen moeten kansen krijgen om zichzelf te leren kennen in wat ze willen en kunnen.Op de opvang kunnen kinderen oefenen met eigenschappen en vaardigheden zoals zelfstandigheid, zelfvertrouwen en aanpassingsvermogen bij verandering of teleurstelling. Ook leren ze ontdekken wat ze graag willen kunnen, volhouden als het tegenzit of niet lukt en ideeën en fantasieën bedenken.

 1. Sociale competenties ontwikkelen:

Omdat kinderen op de opvang veel met andere kinderen spelen, onder toezicht van volwassenen, is het een goede omgeving om sociaal gedrag te oefenen. In spel kunnen rolverdeling, 'doen alsof', beurt-nemen, 'leiden en volgen' worden uitgeprobeerd. Zo ontwikkelt een kind sociale eigenschappen en vaardigheden zoals investeren in samenspel, op je beurt wachten en je inleven in een ander en anderen helpen. Maar ook om hulp vragen, omgaan met regels en afspraken, vrienden maken, conflicten aangaan en weer oplossen.

 1. Overdragen van waarden en normen

De opvangomgeving draagt waarden en normen aan kinderen over, waardoor ze zich de cultuur eigen maken van de samenleving waarin zij opgroeien.

Op de opvang gelden er eigen 'sociale verkeersregels'. Veel van die regels en gedragingen sluiten aan op 'hoe wij in Nederland met elkaar omgaan'. Op de opvang krijgt een kind dit voorgeleefd en uitgelegd: welke afspraken zijn er en waarom zijn ze belangrijk? Denk bijvoorbeeld aan samen eten aan tafel en de rituelen die daarbij horen, zoals een liedje zingen of samen bidden. Of afspraken als: na het buitenspelen was je je handen, na het spelen ruim je het speelgoed op en fouten maken is niet erg. Of iets afpakken mag niet, je kunt niet de hele tijd op je tablet of telefoon zitten en je zegt altijd even gedag tegen de pedagogisch medewerker of gastouder als je van de opvang weggaat.

Professionals

De teams van de BSO’s bestaan uit over het algemeen uit vaste medewerkers, gekoppeld aan de eigen vestiging. De medewerkers zijn opgeleid voor het werken in de kinderopvang en hebben vaak hun hart liggen bij de kinderen in de BSO-leeftijd.

Contact met ouders vindt plaats tijdens overdrachten en in de digitale omgeving, het ouderportaal

Sport en bewegen

De BSO is bij uitstek geschikt om lekker te bewegen en buiten te spelen. Bij HappyKids zijn op iedere BSO locatie sportdocenten in dienst. Zij stimuleren de kinderen om te gaan bewegen door ze te enthousiasmeren en mee te doen, of door nieuwe materialen en activiteiten te introduceren. Daarnaast verdiepen zij verdiepen zij het spel dat de kinderen al spelen door er iets moeilijkers aan toe te voegen, of organiseren zij het spel door bijvoorbeeld een toernooi te organiseren. Zo bieden zij meer uitdaging en meer ontwikkeling.

Bij mooi weer wordt er elke dag buiten gespeeld.

Onze pedagogisch medewerkers beschikken over een ruim repertoire aan activiteiten en materialen. Deze vallen uiteraard binnen het aanbod van de BSO.

Periodiek biedt HappyKids daarnaast ook een aanvullend sport- en activiteitenaanbod aan, verzorgd door externe aanbieders. Bijvoorbeeld skiles, paardrijles of gitaarles. Het doel hiervan is om kinderen tegen een klein bedrag, te laten kennismaken met nieuwe sport-, spel-,  of culturele activiteiten. Deze kunnen op locatie of extern worden aangeboden. Als het extern is, verzorgt HappyKids kosteloos het vervoer.

Meer informatie?

Kijkt u dan in ons pedagogisch beleidsplan of op de pagina van een specifieke locatie. Of neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

 

 
Openingstijden van de BSO (2024)
 
De BSO van HappyKids is 52 weken per jaar geopend. 
 
Gedurende "lange" schooldagen van 13.45 uur tot 18.30 uur. En op "korte" schooldagen vanaf ongeveer 11.30 (dit verschilt per locatie, afhankelijk van de eindtijd van de eerste school die opgehaald wordt) tot 18.30 uur.
 
Gedurende de schoolvakanties (zoals de rijksoverheid deze vaststelt voor regio Noord) zijn wij hele dagen geopend van 07.30-18.30 uur.
 
In onze rekentool op onze website kunt u gemakkelijk uitrekenen wat de opvang u netto kost.
 
Er zijn een aantal nationale feestdagen waarop de opvang gesloten is en waarvan de uren van rechtswege wel onderdeel zijn van de overeenkomst. U ontvangt dus ook, als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, de kinderopvangtoeslag over deze feestdagen. 
 
Deze feestdagen zijn;
 
 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Vanaf 2010 één keer per vijf jaar op 5 mei
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag
Studiedagen en overige sluitingsdagen (zoals goede vrijdag) worden bij voldoende beschikbaar personeel aangeboden als extra opvang ("studiedag") en worden apart gefactureerd tegen het normale uurtarief, voor kinderen die hiervoor aangemeld worden. Belangrijk om te vermelden is dat scholen soms bijvoorbeeld leerlingen een vrijdag voorafgaand aan de schoolvakantie ook al vrij geven. Deze dagen vallen niet onder de vastgestelde schoolvakanties voor regio Noord en deze eventuele extra opvanguren zijn geen onderdeel van de overeenkomst. Deze dagen worden aangemerkt als studiedag.
 
De opvanguren voor een heel jaar worden gefactureerd in 12 gelijke maandelijkse facturen zodat u altijd dezelfde kosten heeft en dezelfde kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Er is geen eindafrekening. 
 
Ook extra opvanguren buiten uw overeenkomst komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. 

Locaties