Bel ons: 085-0110070

Kinderdagverblijven

HappyKids verzorgt binnen Haarlemmermeer op meerdere ruime locaties opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze locaties bevinden zich in Hoofddorp en Nieuw Vennep.

Een speelparadijs voor uw baby of peuter

Een knusse babygroep, maar ook leuke en uitdagende groepsruimten voor uw peuter. Dat en meer vindt u bij alle kinderdagverblijven van HappyKids. Al onze kinderdagverblijven beschikken over ruime buitenspeelruimten en over eigen slaapkamers voor iedere groep. Elke dagverblijf heeft daarnaast haar eigen karakter, bijvoorbeeld door de aard en indeling van het gebouw. Maar ook de grootte van de groep en de groepsindeling verschillen per locatie. In ieder geval is de inrichting overal vrolijk, vriendelijk en vertrouwd. Uw kind zal er graag spelen en ontdekken!

Kwaliteit

Kwaliteit van de opvang en de organisatie vinden wij belangrijk. HappyKids werkt met PW3 of hoger gekwalificeerd personeel. De medewerkers worden regelmatig bijgeschoold in pedagogisch opzicht, EHBO en BHV.

Bekijk alle inspectierapporten

Bekijk alle beleidsplannen

Bekijk HIER het informatieve boek "opvoeden op het kinderdagverblijf" voor ouders

Groepen

Op de kinderdagverblijven met horizontale groepen (groepen per leeftijd ingedeeld) worden de volgende groepssamenstellingen gehanteerd;

Babygroepen (2-15 maanden)

Per 3 kinderen; 1 pedagogisch medewerker en maximaal 12 kinderen per groep.

Op onze horizontale babygroepen staat alles in het teken van onze baby's. Vanaf zes weken kunnen de kleintjes bij ons terecht. Een pedagogisch medewerker zorgt maximaal voor drie kindjes per dag. De lichte, ruime ruimtes zijn zodanig ingericht dat baby's naar hartelust kunnen ontdekken en spelen. En natuurlijk; heel veel contact maken met de pedagogisch medewerkers! Er wordt de hele dag tegen de kleintjes gepraat. Bijvoorbeeld door uitleg te geven aan de emoties die de pedagogisch medewerker ziet bij de baby; "je bent moe he?" of: "dat vind je leuk!" En uiteraard wordt er erg veel benoemd. Van lichaamsdelen tot voorwerpen. De passieve woordenschat van je kindje groeit zo enorm. Wist je dat het IQ van een kindje dat veel taalaanbod heeft gekregen in de eerste drie jaar, hoger is dan dat van een kindje die dat minder heeft gehad? Ook op motorisch gebied wordt de ontwikkeling bewust gestimuleerd. Kleintjes worden sterk door bijvoorbeeld ergens overheen te kunnen kruipen of bewust iets net buiten het bereik te leggen of te hangen om kruipen, rollen of staan te stimuleren! Op iets latere leeftijd, vlak voor de overgang naar de dreumesgroep, is er ruimte voor parallel spel; kinderen spelen tegelijk met hetzelfde speelgoed, maar nog wel los van elkaar. Ze vinden het leuk om naar elkaar te kijken en leren daar veel van. Over sociaal zijn, over taal en communicatie, over emoties. De pedagogisch medewerkers spelen hier op in door twee baby's bewust bij elkaar te laten spelen. 

 

Dreumesgroepen (12-30 maanden)

Per 6 kinderen; 1 pedagogisch medewerker en maximaal 16 kinderen per groep.

Op onze dreumesgroepen is het gezellig druk. Dreumesjes zijn druk bezig om de wereld om hen heen te verkennen en dat doen ze met al hun zintuigen. Wat soms chaotisch lijkt, is hard werken en leren! Alles in en uit een bak gooien of rond en rond sjouwen met een pop achter je aan slepend, alles is nieuw, alles geeft de dreumes informatie en kennis die weer wordt gekoppeld aan de reeds bestaan de cognitieve patronen. Ook de reactie van anderen op het gedrag van de dreumes leren hem/ haar over de wereld en over wat kan en niet kan. En door korte groepsactiviteiten te organiseren leert een kind heel veel over gewenst sociaal gedrag. Een kind leert op deze leeftijd ook een eigen wil te ontwikkelen. Daarom zeggen de dreumesen zo vaak "nee!". Onze pedagogisch medewerkers spelen daar handig op in door bijvoorbeeld keuzes te geven. Het ontdekgedrag van een kind wordt lekker toegestaan, tenzij het gevaar oplevert of om andere reden niet kan. 

 

Peutergroepen (30-48 maanden)

Per 8 kinderen; 1 pedagogisch medewerker en maximaal 16 kinderen per groep.

 

De peuters laten, bij een normale ontwikkeling, op deze leeftijd een enorme taalexplosie zien. De actieve woordenschat groeit enorm en onze peuters houden dan ook van een gezellig kletspraatje. Veel activiteiten zijn dan ook primair op taal gericht. Er wordt voorgelezen, gezongen, er worden spelletjes gedaan, er worden rollenspellen gespeeld. De pedagogisch medewerkers spelen lekker mee en volgen daarbij het spel van je kind. Met kleine suggesties zorgen de pedagogisch medewerkers ervoor dat het spel zich ontwikkelt. Bijvoorbeeld door nieuw spelmateriaal in te brengen, iets voor te doen, of er een ander kind bij te betrekken en de onderlinge communicatie te stimuleren. Op alle peutergroepen van HappyKids werken we met de methode "Uk en Puk". Door activiteiten aan te bieden binnen een speels thema werken we zo bewust aan de ontwikkeling. De activiteiten worden aangeboden in de grote kring, een klein groepje en individueel en ook tijdens het vrije spel sluiten de pedagogisch medewerkers aan bij het thema, bijvoorbeeld door de huishoek om te toveren tot bakkerij of restaurant bij het thema "eet smakelijk".

 

Op de kinderdagverblijven met verticale groepen (2-48 maanden)is in 1 groep plek voor maximaal 12 kinderen, waarvan maximaal 3 baby's onder 1 jaar, met 2 pedagogisch medewerkers. Het precieze aantal geplaatste kinderen hangt af van de leeftijden van de aanwezige kinderen en kan dus ook lager zijn dan 12, wij volgen hierin de richtlijnen van de GGD.

Locaties

Kinderdagverblijf Floriande

Kinderdagverblijf Floriande

Een prachtige locatie aan de rand van de wijk Floriande
Kinderdagverblijf de Polderrakkers

Kinderdagverblijf de LinQ

Een kleinschalig en knus kinderdagverblijf in een basisschool
Kinderopvang het Arnoldusparkje

Kinderdagverblijf 't Arnoldusparkje

Kinderdagverblijf 't Arnoldusparkje in Hoofddorp Noord
Kinderdagverblijf het Kasteeltje

Kinderdagverblijf het Kasteeltje

Centraal voor Toolenburg, Nassaupark, Lincolnpark en Tudorpark